Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Historia

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Sołectwo Młynek PDF Drukuj Email

W przeciwieństwie do większości miejscowości należących do Gminy Brody Iłżeckie, położonych na prawym brzegu rzeki Kamiennej historia Młynka - pięknie położonej i malowniczej miejscowości lewobrzeżnej - to w zasadzie historia ostatnich 100-tu lat. Oczywiście korzeniami sięga ona o wiele dalej i głębiej, ale jeżeli chcemy ją potraktować jako historię wydzielonej jednostki administracyjnej musimy ograniczyć się do tego okresu.

Więcej…
 
Sołectwo Przymiarki PDF Drukuj Email

Ktoś kto podróżował krajową 9-tką przez te tereny wie jak urokliwa potrafi być ziemia kielecka. Jadąc przez zwarty kompleks leśny zaczynający się w miejscowości Pastwiska, mniej więcej w jego połowie (w okolicy Zębca) opuszczamy Województwo Mazowieckie i wkraczamy do Gminy Brody - najbardziej wysuniętej z tej strony części Województwa Świętokrzyskiego. Dla ludzi będących tu pierwszy raz zadziwiające jest, że na przestrzeni kilku kilometrów krajobraz przechodzi swoistą metamorfozę.

Więcej…
 
Sołectwo Rudnik PDF Drukuj Email

Rudnik jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią Gminy Brody Iłżeckie. Wioska leżąca na pagórkowatym terenie, w widłach dróg Starachowice - Ostrowiec Świętokrzyski i krajowej „dziewiątki" sprawia wrażenie przylepionej do podnóża Wzgórz Godowskich. Od wschodu wioska graniczy z kompleksem leśnym natomiast po drugiej stronie 9-tki roztaczają się obszerne łąki doliny Kamiennej z widocznymi pozostałościami dawnych urządzeń wodnych. Od wschodniego jej krańca wzdłuż drogi ciągnie się kanał staszicowski, który na odcinku Rudnik - Nietulisko zachował swój pierwotny kształt i jest uznany za zabytek kultury materialnej.

Więcej…
 
Sołectwo Ruda PDF Drukuj Email

Nazwa Ruda jest typową nazwą kulturową związaną z występowaniem i eksploatacją bogactw naturalnych. W byłym województwie kieleckim spotkamy 57 miejscowości o tej nazwie. Często nazwa ta wzbogacana była dodatkowymi określeniami. Miejscowość Ruda położona w Gminie Brody Iłżeckie takich dodatkowych określeń nie wymagała pomimo, że na przeważającej części zarówno samej gminy jak i jej bliższych i dalszych okolic rudy żelaza występowały i występują w dużej obfitości a tradycje ich eksploatacji i przerobu sięgają bardzo odległych czasów.

Więcej…
 
Bibliografia (najważniejsze pozycje) PDF Drukuj Email
 • "Pradzieje Ziem Województwa Kieleckiego" Muzeum Świętokrzyskie Kielce 1959
 • K. Bielenin M. Radwan "Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956 i 1957" "Materiały Archeologiczne", 5t.1, 1959.
 • K. Bielenin "Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich" Kielce 1992r.
 • Danuta Kopertowska "Nazwy miejscowe województwa Kieleckiego" Warszawa- Kraków 1984
 • "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego" reprint 1880
 • "Urbanizacja Małopolski woj. sandomierskieXIII-XVI w." pr. zbior. Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1994.
 • "Dzieje i Techniki Świętokrzyskiego Górnictwa i Hutnictwa Kruszcowego Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972r.
 • Jan Pazdur "Staropolskie Zagłębie Przemysłowe" w: "Rocznik Świętokrzyski" tom I - materiały z sesji naukowej poświęconej Zagłębiu Staropolskiemu, wyd. Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962
 • Jan Pazdur "Starchowice - Osiedle, zakłady do 1939 r." w: "Studia z Dziejów Górnitwa i Hutnictwa" tom XIII, Instytut Histori Kultury Materialnej PAN, wyd. Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968
 • Jan Pazdur " Działalność St. Staszica w Kielecczyźnie. "Małopolskie Studia Historyczne" Roczn. II z 2/3 Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1959r.
 • Lokalna Grupa działania "Brody nad Kamienną" „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013"
 • Jan Zieliński "Staropolskie Zagłębie Przemysłowe" Ossolineum Wrocław 1965 Kieleckie Towarzystwo Naukowe
 • M. Adamczyk, S. Pastuszka "Starachowice - zarys dziejów" Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984r.
 • Z. Guldon, J. Kaczor "Górnictwo i Hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku Kielce 1994r.

Serdecznie dziękuję:
ks. kan. Andrzejowi Sasinowi za udostępnienie ciekawych z punktu widzenia historycznego zapisów kronikarskich parafii rzym.-kat. w Krynkach.
Panu Zdzisławowi Wójcikowskiemu z Brodów za ciekawe historie dotyczące historii naszych okolic.
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 5 z 5

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.