Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 maja 2022 09:23

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, mający siedzibę w Brodach (27-230) przy ul. Stanisława Staszica 3, tel. 41 271 12 31,
 2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych, w przypadkach o których mowa w art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 • prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ogólnego rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Inspektorem ochrony danych jest Pani Wioletta Sobecka.

Zastępcą Inspektora ochrony danych jest Pan Łukasz Wzorek

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Brody, 

ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,

tel. (41) 271 12 31, wew. 239,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: piątek, 01 lipca 2022 07:56
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link