Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Przyroda

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Przyroda PDF Drukuj Email

mz-przyroda-5.jpg Ważnym bogactwem naturalnym gminy są lasy, Zajmują one aż ok. 71% powierzchni gminy. Wchodzą one w skład rozległego kompleksu Lasów Iłżeckich. Na większości terenów przeważają siedliska boru świeżego mieszanego, lasu mieszanego i lasu mieszanego wyżynnego. Gatunkami budującymi drzewostany są głównie sosna, jodła, świerk, dąb, jesion, grab, olsza, buk. W odmianie wyżynnej lasu mieszanego w zdecydowanej przewadze występuje jodła. W bogatym runie leśnym można spotkać 46 gatunków objętych ścisłą ochroną oraz 11 gatunków chronionych częściowo. Warto samemu odnaleźć urokliwe, zróżnicowane gatunkowo zbiorowiska roślinne np. dość rozpowszechnione tu lasy liściaste typu grądu subkontynentalnego z udziałem rzadkich i chronionych gatunków jak: tojad mołdawski, tojad dzióbkowaty, pluskwica europejska, parzydło leśne, żywiec cebulkowy oraz storczyki: podkolan biały i gniźnik leśny tajęża jednostronna i inne.
mz-przyroda-1-mini Na terenie gminy występują reliktowe stanowiska roślin takich, jak: Omieg górski, Liczydło górskie czy Arnika górska. Strome stoki przełomu Kamiennej porośnięte są lasem na ubogich stanowiskach piaszczystych. Słabsze gleby porastają bory mieszane i świeże bory sosnowe. Także tu występują tu gatunki chronione, jak np. wawrzynek główkowaty, wisienka stepowa, zawilec wielkokwiatowy, len złocisty, aster gawędka. Wiele zwierząt w poszukiwaniu spokoju żyje z dala od człowieka - w głębi lasu i najbardziej niedostępnych jego partiach. Cierpliwy ich miłośnik w takich "sanktuariach przyrody", może stanąć oko w oko z jeleniem, sarną, dzikiem czy borsukiem, lub przynajmniej znaleźć ich tropy. Ostoję znajduje tu także bocian czarny oraz cietrzew.mz-przyroda-4.jpg Z uwagi na zróżnicowanie i bogactwo walorów środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza bogactwo i różnorodność ekosystemów zbliżonych do naturalnych, gmina Brody znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego obejmującego swym zasięgiem dolinę rzeki Kamiennej i lasy Puszczy Iłżeckiej. Utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu w Dolinie Kamiennej (OChKDK). Jego najważniejszą funkcją ekologiczną jest zabezpieczenie trwałej ochrony zbiorników wód  podziemnych i wód powierzchniowych oraz odtworzenie i zachowanie przez dolinę rzeki Kamiennej znaczącej roli regionalnego korytarza ekologicznego, łączącego Świętokrzyski Park Narodowy oraz parki krajobrazowe Gór Świętokrzyskich z kompleksem Lasów Iłżeckich od północy i chronioną doliną Wisły od wschodu.

 


Czy wiesz, że...

skwkrgłazy z rezerwatu "Skały w Krynkach" powstały z osadów dolnotriasowej rzeki, a zaledwie 2 km od  od rezerwatu, znajduje się odsłonięcie skał powstałych w podobnym okresie, lecz w środowisku morskim. Zobacz