Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, po co robimy?

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, po co robimy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 14 czerwca 2022 13:54

Postępujący rozwój gmin, miast, obszarów funkcjonalnych w wymiarze gospodarczym i przestrzennym w Polsce oraz coraz większe oczekiwania mieszkańców związane z komfortem przemieszczania się, wymagają nieustannych zabiegów polegających na poprawie jakości i zwiększeniu efektywności systemów transportowych.

Ze względu na problem przekroczenia szkodliwych pyłów w powietrzu, uciążliwego hałasu systematycznie wzrasta świadomość negatywnego oddziaływania transportu indywidualnego na środowisko. Ważne jest również, aby transport charakteryzował się niewielkim zapotrzebowaniem na przestrzeń, dlatego wiele jednostek stopniowo ogranicza rozwój infrastruktury drogowej. Konieczne jest jednak zrozumienie idei zrównoważonego transportu, która zakłada, że rozwój transportu publicznego i zachęcenie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, gwarantuje lepszą jakość życia przy nieustającym rozwoju miast. Ideą zrównoważonej mobilności jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast mająca na celu zmniejszenie udziału prywatnego samochodu w codziennych podróżach. Zmiana ta pozwoli w przyszłości na rozwój całego transportu publicznego m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń autobusowych, odnowę parku pojazdów komunikacji miejskiej, rozbudowę sieci dróg rowerowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego. Obecnie mieszkańcy coraz częściej przemieszczają się rowerami, wykonują podróże piesze lub wybierają transport zbiorowy. Jednostki samorządowe dążą do tego, aby transport był efektywny, zasobooszczędny, ekologiczny i niskoemisyjny i dostosowany do potrzeb mieszkańców.
Podejście kluczowych instytucji na szczeblu Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej, ukierunkowane jest na konieczność posiadania strategicznego dokumentu wskazującego na główne kierunki rozwoju mobilności, przygotowanego w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego składającego się z sąsiadujących ze sobą gmin. Dokument ten określany jest jako Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (w języku angielskim określany mianem Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP), a jego głównym celem jest usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Dokument ten, przyjęty przez gminy, w zamierzeniu ma zapewniać spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, ogniskujących się wokół głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności na danym obszarze.
W związku z fundamentalnym znaczeniem zintegrowanego planowania zrównoważonej mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Północy dla rozwoju tego obszaru oraz w kontekście planowanego uwarunkowania przez Komisję Europejską możliwości ubiegania się o fundusze europejskie w perspektywie 2021-27 od obowiązywania na terenie gmin Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, 17 samorządów: Gmina Skarżysko – Kamienna Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ćmielów, Gmina Bałtów, Gmina Bodzechów, Gmina Waśniów, Gmina Kunów, Gmina Starachowice, Gmina Brody, Gmina Pawłów, Gmina Wąchock, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Końskie, Gmina Stąporków w dniu 24 maja 2021 r. w zawartym Porozumieniu Międzygminnym zobowiązały się do opracowania dokumentu strategicznego określającego wzajemne powiązania i komplementarne cele, kierunki rozwoju i zasady współpracy Z uwagi na metodykę procesu wskazującą na obszar funkcjonalny miasta rdzeniowego jako prawidłowy z punktu widzenia opracowania dokumentu oraz mając na uwadze przyjęcie polityki rozwojowej w zakresie Mobilności jako wspólnej dla gmin zrzeszonych w MOF Miasta Północy, Miasto Skarżysko Kamienna podjęło się roli koordynatora prowadzonych prac.
Celem działań jest uporządkowanie kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością na terenie MOF Miasta Północy poprzez przygotowanie dokumentu spełniającego założenia procesu Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, spełniającego zarówno ww. wymagania Komisji Europejskiej na obecną i kolejne perspektywy finansowe jak i stanowiącego dokument wskazujący cele, priorytety i kierunki działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w obszarze zrównoważonej mobilności, którego założenia będą realizowane przez gminy.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do udziału w ankiecie, która pomoże zdiagnozować występujące problemy dotyczące transportu oraz wskaże oczekiwania mieszkańców co do jego rozwoju.
Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform?usp=sf_link

 

Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2022 13:57
 

Czy wiesz, że...

szlakowskaz-mprzez teren gminy Brody wytyczono i oznakowano łącznie ok 136 km szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych?