Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - lista zadań realizowanych przez gminę Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 14 czerwca 2021 11:25
  1. Koncepcja budowy utwardzonego dojścia do odsłonięcia geologicznego skał w Rudzie - dofinansowanie 12 287,70 zł. Całkowita wartość 12 287,70 zł.
  2. Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej.
  3. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach.
  4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków, gmina Brody.
  5. Przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską.
  6. Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach.
  7. Budowa węzła turystycznego wraz z wyposażeniem w miejscowości Krynki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
  8. Budowa slipu do wodowania łodzi.
Poprawiony: środa, 22 grudnia 2021 15:16
 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.