Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ważne dokumenty Klauzula informacyjna - promocja Gminy

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Klauzula informacyjna - promocja Gminy Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   

W związku z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tj. realizacji zadań publicznychw celach związanych z promocją Gminy.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym realizacja ww. praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Poprawiony: poniedziałek, 11 kwietnia 2022 09:44
 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.