Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Podsumowanie półrocza

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Podsumowanie półrocza Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 11 lipca 2012 10:18
inwestycje-polrocze-minNa ostatniej sesji Rady Gminy Brody wójt Andrzej Przygoda referował stan inwestycji gminnych wykonanych w trakcie sześciu miesięcy. Najbardziej kosztownym zadaniem w tym roku jest budowa kanalizacji na osiedlu Brody Górki. Sprawozdanie wójta zostało dobrze przyjęte przez radnych.  Poniżej prezentujemy listę inwestycji gminnych.
•    Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody Górki. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007 - 2013 - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody. Długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania wynosi ponad 1,2 km. Zgodnie z umową będzie kosztować 416 640,80zł.
•   Przebudowa drogi w miejscowości Młynek ul. Leśna. Odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Z pięciu złożonych ofert najkorzystniejszą jest za 75 744 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
•   Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krynki ul. Pastwiska. Wykonano łącznie 41m kanalizacji sanitarnej oraz 2 szt. studzienek kanalizacyjnych. Zadanie o końcowej wartości 4 999,79zł, zrealizowane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.
•    Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brody ul. Radomska. Pomimo wcześniejszych ustaleń w chwili obecnej właściciele posesji nie wyrażają zgody na wejście w teren. Wykonanie przedmiotowego odcinka po innej trasie znacznie zwiększa jego koszt, dlatego trwają rozmowy z mieszkańcami zmierzające do wyrażenia zgody na rozpoczęcie inwestycji na ich terenie.
•    Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Adamów ul. Szkolna. Trwają starania pozyskania gruntów pod wykonanie przystanku.
•   Przebudowa drogi gminnej w Jabłonnie (ul. Górna). W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę za cenę ofertową 202 152,14zł [brutto]. Zakres prac do wykonania: rozebranie przepustów rurowych pod wjazdami 36 m, roboty ziemne 246,45 m sześc., ułożenie ścieków betonowych 286 m, umocnienie rowu korytami ściekowymi 336 m, umocnienie rowu korytami z pokrywą żelbetową 46 m, wykonanie nowych przepustów rurowych 6 m, wykonanie nakładki asfaltowej 1498 m2. Termin wykonania do 31.07.2012r.
•   Odmulenie rowów i przepustów od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki II oraz Rudnik przez wieś. Podpisano umowę z wykonawcą za cenę ofertową 137 919,65zł [brutto]. Naprawione zostaną przepusty i rowy, które ucierpiały w czasie ostatniej powodzi.
•    Budowa tarasu widokowego z zejściem do kanału staszicowskiego w Kuczowie. Trwają starania pozyskania gruntów pod przedmiotową inwestycję.
•    Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie. Zakres robót na tym zadaniu obejmował wykonanie ogrodzenia, zagospodarowania terenu oraz wyposażenie placu zabaw. Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 46 tysięcy zł. Z tego ok. 25 tys. zł pochodzi z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tzw. „Małe projekty”.
•    Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie. Zadanie kosztowało łącznie prawie 27 tys. zł. Z tego - podobnie jak w przypadku placu w Dziurowie, dotacja pochodzi z PROW w kwocie prawie 16 tys. zł. Pozostałą część kosztów pokryła gmina Brody.
•    Wykonanie posadzek w budynku OSP w Brodach. W związku z systematycznym zalewaniem piwnic budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach podczas podnoszenia się poziomu wody rzeki Kamiennej i wód gruntowych, postanowiono podnieść poziom posadzki o ok. 40 cm. Ogólna wartość prac wynosi 19 800,00 zł.
•    Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dziurów. Przebudowa drogi realizowana przy współfinansowaniu Gminy Brody w wysokości 266 886zł Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji do 31.07.2012r.
•    Przebudowa drogi powiatowej Adamów przez wieś. Przebudowa drogi realizowana przy współfinansowaniu Gminy Brody w wysokości 54 641zł.  
•   Utworzenie sali dydaktycznej na holu Szkoły Podstawowej w Krynkach. Wykonano ściankę wydzielającą salę dla oddziału „0”, w której położono wykładzinę, wykonano dodatkowe oświetlenie i umalowano. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Końcowa wartość zadania 10 747zł.

Poprawiony: środa, 11 lipca 2012 10:59
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?