Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Inwestycje w każdym sołectwie (zdjęcia)

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Inwestycje w każdym sołectwie (zdjęcia) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 27 października 2014 12:27

droga-krynki-dluga-gmina-brody-mUpływa okres kadencji samorządu gminy Brody. Z tej okazji warto podsumować niektóre z działań wójta i rady gminy. Skutecznie pozyskiwano środki finansowe źródeł zewnętrznych. Gospodarowano nimi racjonalnie i oszczędnie. Zadłużenie spadło z 42% do 8,4%. Dzięki temu, w następnej kadencji, będzie można wykonać wiele inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej. W każdym sołectwie zostały wykonane bądź przygotowane do realizacji ważne dla społeczności zadania.

 

 


1-mapa-kanalizacja-gmina-brody-gmina-brody-mObecnie już ok. 77,2% gospodarstw w gminie ma możliwość podłączenia do kanalizacji. Jeżeli chodzi o procent osób korzystających
z kanalizacji w gminach wiejskich, to już w 2012r. Brody znajdowały się na drugim miejscu w województwie.

W latach 2010 - 2014 przebudowano następujące drogi:

• Adamów ul. Górna, Sosnowa, Kościelna z parkingiem - w realizacji;
• Brody ul. Apteczna, Nad Torami, Szkolna, Piaskowa, Brody Osiedle;
• Dziurów ul. Spadowa, Spacerowa, Miła, Warszawka wraz z odwodnieniem, Spokojna wraz z odwodnieniem, Słoneczna, Skośna;
• Jabłonna ul. Spacerowa, Górna;
• Krynki - Gębice, pas włączeniowy do drogi krajowej nr 9, chodnik przy ul. Kościelnej, Krynki ul. Długa (w realizacji);
• Kuczów ul. Południowa, Polna;
• Lipie ul. Starachowicka, Podłaziska, Leśna wraz z odbudową drogi dojazdowej do pól;
• Lubienia ul. Podlesie, Henryk, chodnik przy ul. Iłżeckiej;
• Młynek ul. Sosnowa, Graniczna, poszerzenie wjazdów na drogę krajową, pas włączeniowy na drodze nr 9, ul. Podgórska wraz z chodnikiem (w realizacji);
• Przymiarki ul. Leśna;
• Ruda ul. Duża, Nad Zalewem, Południowa z chodnikami, Panoramiczna, chodnik przy ul. Widok;
• Rudnik ul. Górna - w realizacji;
• Styków ul. Młynarska, Laskowa, Świętokrzyska, Styków - Jabłonna wraz z chodnikiem;
• Staw Kunowski ul. Stawowa, Kolejowa.
Łączny koszt przebudowy wspomnianych dróg wynosi ponad 8 mln zł a środki pozyskane z zewnątrz stanowią aż 60% tej kwoty. W ciągu kadencji przybyło 4,4 tys. mb chodników, powstało 7 zatok autobusowych oraz blisko 1,2 km2 parkingów.

Ochrona przed powodziami

Odbudow1-andrzej-przygoda-wojt-gminy-brody-gmina-brody-mano bądź pogłębiono blisko 8 km rowów odwodnieniowych wraz z przepustami. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadził konserwację cieków wodnych na długości ok 18,2 km. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpił do odbudowy obwałowania koryta odpływowego ze zbiornika Brody. Stale unowocześniany jest sprzęt oraz wyposażenie gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Plac zabaw przy każdej szkole

W 2013r. zakończyła się budowa sześciu stref rekreacji dla dzieci
i młodzieży. Dzięki temu wszystkie szkoły w gminie są wyposażone w place zabaw. Gmina Brody, jako jedna z niewielu w regionie może
poszczycić się czterema świetlicami wiejskimi. W Brodach trwa budowa jest boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni. Złożony został wniosek na budowę podobnego obiektu przy gimnazjum w Krynkach z planowanym terminem realizacji w 2015r. Od 2010 r. gmina należy do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie. Za pośrednictwem tej organizacji pozyskano fundusze unijne na kwotę ponad 1,5 mln zł.

Kosztowne szkoły

Mimo wzrastających kosztów utrzymania oświaty, nie zlikwidowano żadnej placówki. Co roku szkoły były remontowane, wykonano m. in. wymianę posadzek w Brodach i Stykowie, ogrodzenie boiska w Adamowie i Dziurowie, zainstalowano monitoring obiektów. Szkoły w Brodach i Stykowie zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. Gimnazja w Rudzie i w Krynkach otrzymały interaktywny zestaw multimedialny a szkoła w Adamowie wzbogaciła się o pracownię językową. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano projekt na łączną kwotę 150 tys. zł polegający na wspomaganiu dzieci szczególnie uzdolnionych, jak i tych z trudnościami w zdobywaniu wiedzy.

Więcej turystów

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba gości odwiedzających teren gminy. Utworzono strefy czynnego wypoczynku i biwakowania nad Oczkiem w Brodach oraz nad zalewem w Rudzie. Gmina współpracowała m. in. przy tworzeniu produktu turystycznego jakim jest „Szlak Przygody". W ramach akcji, przy rezerwatach przyrody i zabytkach ustawiono pięć dużych tablic ze zdjęciami i dwujęzyczną informacją. Podobne plansze ustawiano również przy okazji budowy obiektów turystycznych oraz placów zabaw koło szkół. Po długich staraniach ze strony gminy, zarządca akwenu rozpoczął przygotowania do oczyszczenia wód Zalewu Brodzkiego. Na ukończeniu jest dokumentacja dotycząca przyczyn zanieczyszczenia i metod oczyszczenia zbiornika, co pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel.

 


 

Zdjęcia dotyczące większości inwestycji realizowanych w latach 2010 - 2014:

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 15:57
 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!