Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Radni poparli wójta (infografiki)

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Radni poparli wójta (infografiki) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 30 kwietnia 2014 07:09

Andrzej-Przygoda-Wojt-Gminy-Brody-prezentacja-absolutorium-2014-mRadni gminy Brody na sesji, w środę 30 kwietnia udzielili poparcia dla działań wójta Andrzeja Przygody w 2013 r. Na spotkaniu, gospodarz gminy powiedział między innymi, że zmniejszyło się zadłużenie gminy do wysokości poziomu 14,6%. Pod tym względem, Brody znalazły się na 19 miejscu spośród 102 świętokrzyskich gmin. Pniżej prezentujemy infografiki dotyczące inwestycji wykonanych w gminie Brody.

Przy jednoczesnym zmniejszeniu długu udało się zrealizować wiele poważnych inwestycji w gminie. Wykonano osiem remontów związanych drogami, i dwanaście innych zadań inwestycyjnych. W ubiegłym roku zrealizowano plan utworzenia placów zabaw przy każdej szkole w gminie. Radni oficjalnie poparli te działania w głosowaniu. Trzynaście osób głosowało za przy jednym głosie przeciwko absolutorium dla wójta Andrzeja Przygody.

Drogie remonty

Brody-absolutorium-dla-wojta-glosowanie-rada-gminy-2014-mJedną z najbardziej kosztownych inwestycji była wymiana wodociągu azbestowego na ul. Długiej w Krynkach. Ogólna wartość robót wyniosła blisko 524,4 tys. zł. 50% tej kwoty pochodziło z budżetu gminy. Inne poważne zadanie to przebudowa drogi powiatowej Starachowice – Adamów –Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów. Wykonano 1,1 km drogi, ponad 2 tys. m2 chodnika, zatokę autobusową i odwodnienie. Wartość inwestycji realizowanej w Ramach Odbudowy Dróg Lokalnych to ponad 1,3 mln zł. Udział gminy Brody wynosił ponad 340,2 tys. zł.

Poprzez wybudowanie czterech placów zabaw w Brodach Krynkach, Lipiu i Lubieni udało się zakończyć program budowy takich obiektów przy szkołach w gminie. Wyremontowano również boisko w Stykowie. Teraz ma ono nawierzchnię z modułów polipropylenowych o wymiarach 22x44 m. Zamontowano wyposażenie do gry w koszykówkę 2 kpl. do siatkówki i tenisa ziemnego 1 kpl. oraz piłki ręcznej i mini piłki nożnej 1 kpl. Przy boisku i czterech placach zabaw postawiono tablice informacyjne o historii i atrakcjach turystycznych danego sołectwa. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 342 tys. złotych, z czego kwota 222.4 tys. zł. stanowiło dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tablice promocyjne, ale większe umieszczono przy ośrodku zdrowia w Brodach. Pokazują one zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe gminy Brody. Obok tablic, w pobliżu m. in. poradni pediatrycznej powstał kolejny plac zabaw. W ramach projektu przebudowany został również parking przy ośrodku zdrowia w Brodach, dobudowane zostały nowe miejsca parkingowe, wyremontowane schody wejściowe i podjazd dla wózków inwalidzkich przy poradni dziecięcej. Wartość prac w ramach podpisanej umowy wynosi blisko 154,4 tys. zł, z czego ponad 101 tys. zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Blisko 278,5 tys. zł kosztowała przebudowa ulicy Starachowickiej w Lipiu. 50% tej kwoty pochodziło z budżetu gminy. Zmodernizowano drogę na długości 560mb, wykonano zatokę autobusową, peron z chodnikiem, odwodnienia i rów z koryt o dł. ok. 40mb. Przebudowano ul. Południową w Kuczowie. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o dł. 710m i szer. 3m wraz z poboczami utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,5m. Końcowa wartość zadania wyniosła ponad 177,1 tys. zł. Na tę inwestycję pozyskano od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skarżysko Kam. dofinansowanie wynoszące prawie 37,4% ogólnej wartości zadania.

Zakończono II etap przebudowy ul. Nad Torami w Brodach. Przedmiotem inwestycji było położenie 3.071 m2 nawierzchni bitumicznej na długości 700mb, 126 mb cieków betonowych oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi. Wartość zadania wynosiła blisko 187.6 tys. zł z czego kwota prawie 159.4 tys. zł pochodziła z budżetu państwa w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Również z budżetu państwa pochodziła dotacja na modernizację odcinka ul. Panoramicznej w Rudzie. Wymieniono podbudowę drogi i położono nową nawierzchnię asfaltową o dł. 120 mb. Ogólna wartość wykonanych robót to kwota ponad 88,8 zł. Całość tych pieniędzy pochodziła z dotacji. Do listy inwestycji drogowych wykonanych w 2013 zalicza się również modernizacja ul. Skośnej w Dziurowie. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 340m i szer. 3m wraz z poboczami. Końcowa wartość zadania to prawie 79,4 tys. zł. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 tys. zł.

Własnym sumptem

Wyłącznie z budżetu gminy wykonano następujące prace:

 • Przebudowa ul. Podlesie w Lubieni o długości 310m i szer. 3m wraz z poboczami i przepustem (koszt: ok. 88,2 tys. zł);
 • Przebudowa ul. Sosnowej w Adamowie. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 475m z poboczami i przepustami. Koszt: ponad 68,1 tys. zł;
 • Wykonanie pokrycia dachowego nad budynkiem socjalnym w Lubieni. Wykonano pokrycie dachu o powierzchni 932,8 m2 z blachy trapezowej powlekanej. (koszt: 47 tys. zł);
 • W Stawie Kunowskim przy ul. Klonowej oraz w Dziurowie przy ul. Złotej wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie uliczne. (łączny koszt tych zadań wyniósł ponad 40 tys. zł). Blisko 223 tys. zł wydano na utrzymanie oświetlenia ulicznego w całej gminie (konserwacja, opłaty za energię elektryczną). Średni, roczny koszt utrzymania jednej lampy ulicznej wyniósł 217,4 zł;
 • Blisko 256 tys. zł kosztował ubiegłoroczny etap opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni w Krynkach. Termin wykonania projektu upływa z końcem lipca 2014 r;
 • Również z budżetu gminy wykonano podwyższenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dziurowie (koszt: ok. 11,8 tys. zł). Przy boisku szkolnym w Adamowie wybudowano ogrodzenie wraz z kanałem burzowym (koszt: ok. 46,6 tys. zł);
 • Remont pomieszczeń sanitarnych w OSP w Brodach (koszt: ok. 9,5 tys. zł.);
 • Przebudowa kotłowni w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Krynkach (koszt: ok. 68,6 tys. zł);
 • Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg: Krynki Duże – Rudnik oraz Brody – Krynki Duże – Krynki Małe (koszt: ok. 62,7 tys. zł);
 • Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brody ul. Radomska (koszt: ponad 24,6 tys.zł);
 • Utworzenie Sali dydaktycznej w holu Szkoły Podstawowej w Krynkach (koszt: ok. 4,2 tys. zł).

W swoim wystąpieniu wójt podsumował także działalność urzędu na polu m. in.: geodezji i gospodarki gruntami, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, planowania przestrzennego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zarządzania kryzysowego, oświaty, pomocy społecznej. Na sesji, wójt podał także garść danych demograficznych. Niestety, nie były one zbyt optymistyczne, jednak w porównaniu dolinnych gmin powiatu, Brody wypadają najlepiej.

Demografia – najlepiej w powiecie

Od początku roku do dnia sesji urodziło się 100 dzieci – podobnie jak w ubiegłym roku. Zawarto 90 małżeństw – o 20 mniej niż rok wcześniej. Do tego zanotowano prawie 150% wzrost liczby rozwodów (41 spraw w tym 2 separacje). Pocieszające jest jedynie to, że wiele osób osiedla się w gminie Brody. Dzięki temu zatrzymała się spadkowa tendencja liczby mieszkańców. Z końcem 2013 r. wynosiła ona 11 099 osób.
Na zakończenie, wójt podziękował radnym za poparcie a także wyraził wdzięczność dla współpracowników: sołtysów oraz pracowników urzędu gminy.

 


 

Infografiki prezentujące najważniejsze inwestycje i inne wydatki gminy Brody w 2013r.:

 

 


 

Brody na tle gmin ościennych (wykresy, infografiki):

 

Dane ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów R.P. (2013 rok).

 

Poprawiony: środa, 30 kwietnia 2014 13:40
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?