Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Podsumowania i plany

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Podsumowania i plany Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 31 grudnia 2013 12:29

gmina-Brody-podsumowanie-2013-rok-budzet-2014-39-m28 grudnia 2013 roku, Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody zorganizował spotkanie podsumowujące mijający rok. Do urzędu gminy przybył Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm R.P. oraz reprezentanci lokalnych środowisk. Wcześniej Rada Gminy w Brodach jednomyślnie zaakceptowała projekt budżetu na 2014 rok.

Na początku spotkania, wójt Andrzej Przygoda wspomniał o najważniejszych inwestycjach realizowanych w gminie. Wśród nich wymienił modernizację wodociągu przy ul. Długiej w Krynkach, remont parkingu i zagospodarowanie terenu koło ośrodka zdrowia w Brodach, utworzenie placów zabaw przy czterech szkołach, remont boiska w Stykowie, wykonanie pokrycia dachowego Gminnego Centrum Integracji Społecznej w Lubieni. W 2013 roku udało się wyremontować dziewięć odcinków dróg gminnych oraz dwa fragmenty dróg powiatowych. Ponadto, gmina przygotowywała się do kolejnych prac poprzez opracowanie dokumentacji – między innymi na budowę kanalizacji w Lubieni, Henryku wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach. Podsumowując budżet gminy stwierdził, że znacznie spadło zadłużenie - do poziomu ok. 14,5% przychodów.

Mniej dzieci, więcej rozwodów

Niestety, dane demograficzne, które wójt zaprezentował nie były optymistyczne. Od początku roku do dnia sesji urodziło się 93 dzieci – to jest o 8 mniej niż w 2012 roku. Zawarto 89 małżeństw – o 21 mniej niż rok wcześniej. Do tego zanotowano prawie 150% wzrost liczby rozwodów (41 spraw). Pocieszające jest jedynie to, że wiele osób osiedla się w gminie Brody. Dzięki temu zatrzymała się spadkowa tendencja liczby mieszkańców. Wynosi ona obecnie 11 100 osób.

Zaplanowano poważne zadania

Przed podsumowaniami, radni na sesji przyjęli budżet gminy na 2014 rok. Dochody zaplanowano na kwotę ponad 29 mln zł a wydatki o około milion złotych mniej. Ta nadwyżka ma być przeznaczona na wykup obligacji samorządowych. Około 4,4 mln złotych będzie przeznaczone na inwestycje. Wśród nich wymienione są: remont drogi i wymiana rur azbestowych w Krynkach, zagospodarowanie terenu nad „Oczkiem" koło zalewu, kontynuacja programu e-świętokrzyskie oraz opracowywania dokumentacji na budowę kanalizacji w Lubieni i Henryku, przebudowa ul. Młynarskiej w Stykowie, Spadowej w Dziurowie, drogi z Budów Brodzkich do Młynka, remont dwóch boisk: w Brodach (z nawierzchni syntetycznej), trawiaste w Stykowie oraz wykup gruntów pod boisko na styku Lubieni i Młynka. Wójt Andrzej Przygoda dziękował radnym za zgodę przy konstruowaniu budżetu i jednomyślną akceptację dokumentu.
Na spotkaniu obecny był Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm R.P., radni i sołtysi z gminy Brody, księża, dyrektorzy szkół, Pani Irena Rzeszowska - prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", prezesi stowarzyszeń oraz kierownicy referatów urzędu gminy. Zgodnie z tradycją, wręczono kwiaty osobom obchodzącym imieniny w ostatnim czasie. Na zakończenie spotkania, wystąpił Chór Męski Parafii Krynki. Goście chętnie przyłączali się do śpiewu znanych kolęd i pastorałek.

 


 
Zdjęcia: (Fot.: P. Zięba)

 

Poprawiony: czwartek, 20 marca 2014 14:52
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?