Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Historia Sołectwo Adamów

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Sołectwo Adamów PDF Drukuj Email

Wyruszając ze Starachowic w kierunku południowo - wschodnim drogą będącą przedłużeniem ul. Długiej wkraczamy w malownicze i grzybne lasy. Pierwszą osadę jako napotykamy po kilku kilometrach jest wioska Adamów.

Na terenie województwa występuje dwie wsie o nazwie Adamów i około 40-ci przysiółków lub części wsi noszących tę nazwę. Jak twierdzą językoznawcy miejscowości noszące tę nazwę są bardzo stare. Podkreślają jednak, że nie jest to regułą ponieważ nazwy utworzone formantem -ow- (-ów-) są bardzo żywotne i bywają również tworzone współcześnie. Miejscowość o której mówimy jest właśnie takim wyjątkiem.
Pani Danuta Kopertowska w pracy „Nazwy miejscowości woj. kieleckiego" PWN 1984 określa powstanie wioski na rok 1880. Natomiast prof. Stanisław Rymut w pracy „Nazwy miejscowości Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany." Kraków 1996 określa pochodzenie wioski na rok 1900. Mówiąc więc o Adamowie mówimy o niezbyt odległej historii. 100 lat w terenie o tak bogatych tradycjach osadniczych to naprawdę niewiele. W wykazie sołectw gminy Styków z 1933r nie występuje nazwa Adamów. Kolonia osadnicza tworząca współczesną osadę (Trojek, Kolonia Styków, Skała) noszą wspólną łączną nazwę Sołectwo Skała. Możemy więc z dużą dokładnością śledzić jak tworzyła się wieś, jakim podlegała zmianom i jak przekształcała się w piękną osadę podmiejską.
Powstanie tych kolonii wiązało się prawdopodobnie z tzw. „urządzaniem" wsi prowadzonym przez zaborców w latach 1841-1848 bądź też z ukazem uwłaszczeniowym z 1864r. Wtedy to chłopi z wioski Styków otrzymali nadziały ziemi na terenie obecnego Adamowa. Tak prawdopodobnie powstały Styków Kolonia i Styków Polesie. Według niektórych źródeł nazwa Trojek wiązała się z budynkiem dla robotników pozyskujących glinę ceramiczną (bo i taka działalność prowadzona była kiedyś w tym miejscu). Skała pochodzi od sąsiedztwa wspaniałych wychodni skalnych stanowiących obecnie rezerwat.
Niezmiernie ważnym czynnikiem dla każdej osady wpływającym na rozwój osadnictwa jest posiadanie szkoły. Szkoła nobilituje wieś, zapewnia ciągłość kulturową, jest czynnikiem integracyjnym, którego nie można przecenić. Adamów posiada szkołę od roku 1937. Początkowo była to szkółka o jednym nauczycielu mieszcząca się w wynajętym budynku wiejskim. Okres powojenny to uporczywa praca nad utrzymaniem, rozwojem i budową nowej szkoły, która po ostatniej rozbudowie robi imponujące wrażenie. Na miano Siłaczki na tym polu zasługuje wieloletnia kierowniczka tej szkoły Pani Janina Piwowarska (niestety już nie żyjąca). Godną tego miana jest również Pani Maria Milanowska, która przez 22 lata pełniła funkcję dyrektora tej zasłużonej placówki. Dzięki ich staraniom a także pracy obecnej dyrekcji Adamów dysponuje pięknym budynkiem szkolnym, doskonale przygotowanym gronem pedagogicznym oraz dobrym zapleczem dydaktycznym. Śmiała decyzja Wójta Gminy Brody Andrzeja Śliwy o połączeniu obwodu szkolnego Ruda z Adamowem pozwoliła utrzymać wysoki poziom organizacyjny szkoły a jednocześnie stworzyć doskonałe warunki dla gimnazjum w sąsiedniej Rudzie. Szkoła posiada izbę regionalną, prowadzi kronikę a także stanowi miejsce spotkań i występów miejscowego zespołu regionalnego. Jest to więc szkoła środowiskowa spełniająca różnorakie role w osadzie.
Drugim czynnikiem integrującym miejscowe społeczeństwo była budowa kościoła. Proboszczem świątyni pod wezwaniem Świętego Jana jest ksiądz Andrzej Madej. Parafia posiada własny cmentarz oraz plebanię.
Adamów jest osadą dobrze rozplanowaną przestrzennie z rozwiniętą siecią dróg. Posiada pełną infrastrukturę bowiem aktualnie prowadzone są prace związane z kanalizacją tej miejscowości.
Adamów otaczają piękne lasy. Szczególną „perełką" jest rezerwat „ Skały pod Adamowem" gdzie na długości około 800m występuje nagromadzenie ciekawych skał o fantastycznych kształtach. Teren rezerwatu porasta las dębowo sosnowy mający charakter lasu naturalnego w którym przeciętny wiek drzew przekracza 100lat. Jest to miejsce szczególnie warte zobaczenia co gorąco polecamy.
Współczesny Adamów staje się miejscowościom „modną". Powstają tu domy w większości przypadków o charakterze rezydencjonalnym, niestety często w stylu nowobogackim. Godnym podkreślenia jest również fakt, że w Adamowie powstają zakłady pracy związane z przetwórstwem płodów rolnych lub produkcją żywności. Dają one miejsca pracy i nie są uciążliwe dla środowiska. Życie w Adamowie ma charakter ustabilizowany i uporządkowany. Wioska ma wszelkie predyspozycje dla stałego zrównoważonego rozwoju. Bezpośrednie sąsiedztwo miasta daje też ku temu odpowiednie podstawy. W obecnych czasach coraz częściej mieszkańcy miast szukają swojego azylu do mieszkania właśnie w takich miejscowościach.

Józef Góźdź

Powrót do rysu historycznego gminy Brody.

 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.